รับมอบเงินบริจาคจาก คุณวรรณิดา เกียรติวราธนดล

 

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จาก คุณวรรณิดา เกียรติวราธนดล เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษา จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษาโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th