ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗

 

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับโรงเรียนการบิน ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกหญิง นัทธมน พักตรพันธานนท์ ผู้อำนวยการกองสูติ นรีกรรม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมอบ ถุงยังชีพ, ยาเวชภัณฑ์, พัดลม, ผ้านวม, เครื่องห่มกันหนาว, เก้าอี้ ๑๐๐ ตัว, น้ำดื่ม ๔๐ โหล, และทาสีรั้วโรงเรียนเรียน กับเครื่องเล่นเด็ก และให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ช่วยเหลือประชาชน โดยมีนาวาอากาศเอก สหกรม นาคประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน พร้อมด้วย คุณพิมพ์เดือน นาคประดิษฐ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน เป็นประธาน ตามนโยบายของกองทัพอากาศ จากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้กับประชาชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ประชาชนได้รับรู้ว่ากองทัพอากาศหรือหน่วยงานของรัฐ มิได้ทอดทิ้งหรือเพิกเฉยต่อการเอาใจใส่ดูแลประชาชนแต่อย่างใด และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

ออกแบบโดย dsite.in.th