รับมอบเงินบริจาค จาก อาจารย์ เรณู ยิ้มอาจ

 

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาค จาก อาจารย์ เรณู ยิ้มอาจ (ครูชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์)อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลจันทรุเบกษา จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th