หลักสูตรสรีรวิทยาการบิน ศิษย์การบิน ชั้นประถม รุ่น น.๑๕๔-๖๗-๑

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน ศิษย์การบิน ชั้นประถม รุ่น น.๑๕๔-๖๗-๑

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสรีรวิทยาการบิน ศิษย์การบิน ชั้นประถม รุ่น น.๑๕๔-๖๗-๑ เพื่อให้มีความรู้และมีทักษะที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกบินต่อไป เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ แผนกเวชศาสตร์การบิน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ


ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th