กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยพลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้นาวาอากาศเอกหญิง ณิชาภัทร ราชวัฒน์ หัวหน้ากองการพยาบาล โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิด ในการนี้โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่องการช่วยชีวิตเบื้องต้น การให้ความรู้เรื่องยา การดูแลรักษาฟัน พร้อมเล่นเกมส์ตักปลาหางนกยูง จากแผนกเวชศาสตร์ป้องกัน และอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล โดยสนับสนุนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เวชศาสตร์การบิน พร้อมทั้งยาและเวชภันฑ์ ประจำจุดปฐมพยาบาล พร้อมทั้งสนับสนุนรถพยาบาลและเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณลานจอดเฉลิมอากาศ โรงเรียนการบิน

 

ออกแบบโดย dsite.in.th