พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน โรงเรียนการบิน โดยมี พลอากาศตรี พิทูร เจริญยิ่ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มีข้าราชการเข้าร่วมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล จำนวน ๕ คน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนการบิน ข้าราชการ ทหารกองประจำการ และชมรมแม่บ้านทหารอากาศ โรงเรียนการบิน ร่วมประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย ผู้ที่เป็นทหารจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีฯทุกคน

 


ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ.โทร. ๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th