รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น มูลค่า ๕,๕๐๐ บาท จาก ครอบครัว เรืออากาศเอก ทวี และคุณสมบัติ สลักคำ และคุณสมศรี จันทราสูงเนิน ให้กับโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

#หนึ่งใจให้สู่ล้านใจผู้รับ
#โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th