รับมอบตู้เย็น ขนาด 5.2 คิว

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบตู้เย็น ขนาด 5.2 คิว จาก ผู้ใหญ่ พิเชษฐ กาบทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

#หนึ่งใจให้สู่ล้านใจผู้รับ
#โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th