มอบเงินสนับสนุนดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๗

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ และผู้บริหารโรงพยาบาลฯ มอบเงินสนับสนุนดอกป๊อปปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๖๗
พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบเงินสนับสนุนดอกป๊อบปี้ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ซึ่งตรงกับวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว รวมถึงครอบครัวทหาร ตำรวจ พลเรือนและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศด้วยความเสียสละ โดยมี คุณ จารวี ชวนสนิท รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศโรงเรียนการบิน พร้อมคณะ เข้าจำหน่ายดอกป๊อปปี้ ในการนี้คณะผู้บังคับบัญชา นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และหัวหน้าหน่วยฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุน ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗


ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th