รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วย อาคารพิเศษ ๑

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วย หอพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ๑

นาวาอากาศเอกหญิง ณิชาภัทร ราชวัฒน์ หัวหน้ากองการพยาบาล โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วย หอพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ๑ จาก คุณ วิสิถ – คุณ วณี กันตะเพ็ง และครอบครัว จำนวน ๑ ห้อง เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
(ห้อง คุณ วิสิถ – คุณ วณี กันตะเพ็ง) และมอบพัดลม จำนวน ๓ ตัว เพื่อปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยที่ทรุดโทรม ให้สวยงามและสะดวกในการใช้งาน ทำให้ผู้รับบริการเกิดความสะดวกสบายและพึงพอใจในการเข้าพักรักษาตัวในหอพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ อาคาร ๔๘ ปี จันทรุเบกษา ชั้น ๓ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

ออกแบบโดย dsite.in.th