การประชุม การพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน Hospital accreditation

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการประชุม การพัฒนา คุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน Hospital accreditation

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธาน การประชุม การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลตามมาตรฐาน Hospital accreditation โดยมี เภสัชกร สุนทร ปภานิธินันท์ ตำแหน่ง​ ผู้เยี่ยมสำรวจ สถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง แนวคิดพื้นฐานความปลอดภัย ด้านยา และการนำมาตรฐาน ระบบยาสู่การปฏิบัติ และเยี่ยมสำรวจภายใน (INTERNAL SURVEY PROCESS) ระบบโครงสร้างอาคาร เครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อความปลอดภัยในการสนับสนุนการรักษาพยาบาล​ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม​ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th