รับมอบอาหารกล่อง​ ๒๐๐ ชุด จาก คุณ ปริญญา​ และ​ คุณ​ สมนึก​ แก้วอัคฮาด

หนึ่งใจผู้ให้ สู่ล้านใจผู้รับ

นาวาอากาศเอกหญิง​ สุนันทา หงสกุล​ ประธานคณะกรรมการ​ประชาสัมพันธ์​ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ​โรงพยาบาล​จันทรุเบกษา​ กรมแพทย์​ทหารอากาศ​
รับมอบอาหารกล่อง​ ๒๐๐ ชุด จาก คุณ ปริญญา​ และ​ คุณ​ สมนึก​ แก้วอัคฮาด ซึ่งได้มาใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจ จึงขอมอบอาหารกล่องเพื่อส่งกำลังใจให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากร โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

#หนึ่งใจให้สู่ล้านใจผู้รับ
#โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th