ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
กรมแพทย์ทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
กรมแพทย์ทหารอากาศ
นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค
นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา

กรมแพทย์ทหารอากาศ
ออกแบบโดย dsite.in.th