โครงสร้างหน่วย

โครงสร้างหน่วย

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
6 กอง 10 แผนก
กองอำนวยการ กองอายุรกรรม แผนกเวชศาสตร์การบิน แผนกเวชศาสตร์ป้องกัน
กองศัลยกรรม กองสูตินรีกรรม แผนกพยาธิกรรม แผนกทันตกรรม
กองการพยาบาล กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก แผนกเภสัชกรรม แผนกกุมารเวชกรรม
แผนกรังสีกรรม แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด
แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก แผนกออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
ออกแบบโดย dsite.in.th