พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗

นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ในการนี้ นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ,ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ และญาติร่วมพิธี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th