มหกรรมสร้างสุขภาพ อสม. กำแพงแสนชวน เดิน-วิ่ง 2024

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมงาน “มหกรรมสร้างสุขภาพ อสม. กำแพงแสนชวน เดิน-วิ่ง 2024”

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ มอบหมายให้ นาวาอากาศโทหญิง อุไรวรรณ พิจิตร หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นผู้แทน นำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมงาน “มหกรรมสร้างสุขภาพ อสม. กำแพงแสนชวน เดิน-วิ่ง 2024 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ​เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ลานหน้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th