พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ,นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ,ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากร ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th