งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

พลอากาศตรี ปรีชา เฉลยภาพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ได้ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บุคลากร ในการนี้ นาวาอากาศเอก วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ,นาวาอากาศเอก สยม บุนนาค นายทหารบริหารงานโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ,ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมพิธี ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

ผู้รับผิดชอบข่าว : ร.ต.หญิง กนกรัตน์ กุณาศล นปส.รพ.จันทรุเบกษา พอ. โทร.๓๘๕๐๖

ออกแบบโดย dsite.in.th